درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 9

ارسال فکس از طریق ایمیل با استفاده از فکس سرور myFAX

یکی از روشهای بسیار آسان و مطمئن برای ارسال و دریافت فکس در شبکه امکان استفاده از سیستمهای مدیریت ایمیل و اتصال ایمیل سرور به فکس سرور شبکه می باشد . کاربران زیادی در سازمانها ارسال و دریافت بسیاری از مکاتبات خود را از طریق ایمیل و نرم افزارهای مدیریت ایمیل مانند نرم افزار بسیار کامل و کاربردی Microsoft outlook  انجام میدهند .

با استفاده از امکانات ارسال فکس با ایمیل و همچنین دریافت فکس با ایمیل کاربران می توانند فقط با یک نرم افزار مانند Outlook  کار کنند و کلیه مکاتبات فکسی خود را نیز با آن انجام دهند .

در فکس سرور مای فکس این امکان فراهم شده است تا بتواند با انواع سرویس دهنده ایمیل حتی Gmail – yahoo  سازگاری داشته باشد و کاربر بتواند حتی امکان ارسال فکس اینترنتی هم داشته باشد .

برای راه اندازی سرویس ایمیل در فکس سرور myFAX Network fax server  باید در ابتدا یک اکانت ایمیل در سرویس دهنده ایمیل خود ایجاد کرده باشیم . برای مثال یک ایمیل جدید در سایت گوگل ایجاد می کنیم مانند faxserver@gmail.com سپس در کنترل پنل myFAX Network Faxserver تغییرات زیر را انجام می دهیم :

Email2fax : این بخش به منظور انجام تنظیمات ایمیل برای استفاده از سرویس Email2fax (ارسال فکس از طریق ایمیل)

Enable Email2fax: جهت فعال و غیر فعال کردن سرویس

Cycle: بررسی ایمیل جهت ارسال فکس

Settings: اطلاعات ارتباطی اکانت با سرور ایمیل

Validation Code: تعیین کد امنیتی برای ارسال فکس از طریق ارسال ایمیل

Sender Account: تعیین کاربر ارسال کننده فکس برای سرویس

Line: خط تلفن مورد استفاده برای این سرویس

Dials: تعداد تلاش برقراری ارتباط برای ارسال فکس در این سرویس

Resolution: کیفیت تصویر فایل ضمیمه ایمیل جهت ارسال فکس

Send Mail Body: جهت ارسال کامل ایمیل از طریق فکس (شامل متن نوشته شده در ایمیل)

FaxMail: این بخش برای تبدیل دستگاه فکس سرور به دستگاه فکس میل میباشد، که معنی آن این است در صورت فعال سازی این بخش دستگاه فکس سرور تمامی ایمیل های دریافتی در یک دامنه را به صورت فکس ارسال میکند.

Enable: فعال و غیرفعال سازی

Send Mail Body: ارسال ایمیل به صورت کامل (شامل متن ورودی در داخل ایمیل)

Email Attachment: فرمتهای قابل قبول فایل ضمیمه ایمیل برای ارسال فکس

Email Domain Name: آدرس دامنه ایمیل

Sender Account: کاربر پیشفرض برای ارسال فکس در این سرویس

Line: خط تلفن مورد استفاده در این سرویس

Dials: تعداد تلاش برقراری ارتباط برای ارسال فکس در این سرویس

Resolution: کیفیت تصویر فایل ضمیمه ایمیل جهت ارسال فکس

Use Cover: استفاده از سربرگ برای ارسال فکس

پس از آن کاربران می توانند بااستفاده از نرم افزار اوتلوک فکسهای خود را ارسال کنند و یا فکسهای دریافتی خودر را مشاهده کنند .